Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Gemensamma yrkesstudier » Grunderna i informationsteknik

Grunderna i informationsteknik

Utförandeplaner
Kod: ELA14IT
Namn: Grunderna i informationsteknik
SP totalt: 21
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- förmår utnyttja matematiska metoder och verktyg för att beskriva fenomen och lösa problem inom utbildningen
- har goda baskunskaper inom programmeringstekniken
- har goda kunskaper inom datatekniken
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i el- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen