Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Gemensamma yrkesstudier » Grunderna i elektroteknik

Grunderna i elektroteknik

Utförandeplaner
Kod: ELA14ET
Namn: Grunderna i elektroteknik
SP totalt: 39
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- förmår utnyttja matematiska metoder och verktyg för att beskriva fenomen och lösa problem inom elektrotekniken
- behärskar fysikens viktiga lagar inom elektroteknikens tillämpningar, speciellt beträffande elektromagnetiska fenomen
-känner till komponenter och behärskar grundkopplingar inom elektroniken
- behärskar de elektrotekniska grundmätningarna
- känner väl till elektroteknikens centrala lagar och bestämmelser inom el- och apparatsäkerhet samt kan tillämpa dem i praktiken
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i el- och automationsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen