Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), produktionsekonomi » Praktik » Arbetspraktik

Arbetspraktik

Utförandeplaner
Kod: PRE14PR
Namn: Arbetspraktik
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 10    År 2: 10    År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: I alla utbildningar ingår 30 studiepoäng (sp) praktik. Praktikperioderna är uppdelade på tre perioder á 10 sp per praktikperiod. Perioderna bygger på varandra och avläggs i regel en i taget med teoretiska kurser mellan respektive praktikperiod.

Praktik 1: avläggs under första studieåret
Praktik 2: praktik 1 avklarad samt minst 80 sp grund- och yrkesstudier
Praktik 3: praktik 1 och 2 avklarade samt minst 120 sp grund- och yrkesstudier
Studiehelhetsspecifika kompetenser: -studerande har kommit i kontakt med den blivande arbetsmiljön
-studerande har utfört sådana arbetsuppgifter som hör till den egna branschen och det egna utbildningsområdet
-studerande har fått insikt i vad den blivande yrkesrollen kan innefatta och vartefter studierna framskrider ökar denna medvetenhet
-studerande har successivt i takt med att studierna framskrider fått djupare och/eller erfarenheter av olika verksamheter inom arbetslivet
-studerande kan omsätta de praktiska erfarenheter praktiken ger inom de teoretiska studierna
-studerande utvecklar de yrkesmässiga kunskaperna genom praktiken
-studerande har skapat kontakter till arbetslivet
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i produktionsekonomi
Anmärkningar: UA godkänner prestationen på basen av inlämnad rapport och arbetsintyg. Praktikperioderna kan också bokföras i mindre delar än 10 sp.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen