Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), produktionsekonomi » Grundstudier » Språk och kommunikation » Ingenjörsfinska

Ingenjörsfinska

Utförandeplaner
Kod: TKV14FI02
Namn: Ingenjörsfinska
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Finska
Ansvarig utbildning: Allmänna ämnen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen