Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

Ingenjör (YH), produktionsekonomi (240 SP)

Examen: YH-examen inom teknik
Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

48 SP
PRE14MA     15 SP
TKV14MA013    3 SP
TKV14MA023    3 SP
TKV14MA033    3 SP
TKV14MA043    3 SP
TKV14MA05 3   3 SP
PRE14SK     15 SP
TKV14SV01

SvenskaDen studerande:

– kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav

– känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem

– är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
1
3    3 SP
TKV14FI01

FinskaStuderanden

- kan utrycka sig tydligt (5), relativt flytande (3) och nöjaktigt (1) både muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer

- behärskar mångsidigt (5), bra (3) och någorlunda (1) den centrala allmänna och allmäntekniska terminologin

- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda och bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift
 3   3 SP
TKV14FI02  3  3 SP
TKV14EN01

EngelskaStuderanden

- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet

- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur

- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill

- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
3    3 SP
TKV14EN02   3 3 SP
PRE14EA     18 SP
TKV14IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande

- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil

- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke

- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
1
1    1 SP
TKV14FE013    3 SP
TKV14RE013    3 SP
TKV14TR01  3  3 SP
TKV14LEA01  5  5 SP
MAP16DA013    3 SP
Yrk

Maskintekniska yrkesstudier

77 SP
PRE14FY     15 SP
PRE14ME015    5 SP
PRE14FY02 5   5 SP
PRE14ME02 5   5 SP
PRE14PT     9 SP
PRE14PT013    3 SP
PRE14PT02 3   3 SP
PRE14PT03   3 3 SP
PRE14EN     17 SP
PRE14EN01 5   5 SP
PRE14EN03 3   3 SP
MAP14MR01  3  3 SP
MAP14MR02  3  3 SP
MAP16EN04  3  3 SP
PRE14RA     15 SP
PRE14RA01 5   5 SP
PRE14RA02  5  5 SP
PRE14RA03  5  5 SP
PRE14KT     15 SP
PRE14KT014    4 SP
PRE14KT023    3 SP
PRE14KT035    5 SP
PRE14KT04 3   3 SP
PRE14TD     6 SP
PRE14TD01 3   3 SP
PRE14TD02 3   3 SP

Produktionsekonomiska yrkesstudier

72 SP
PRE14CFE     20 SP
PRE14FE013    3 SP
PRE14FE02 6   6 SP
PRE14FE03   6 6 SP
PRE14FE04  5  5 SP
PRE14MF     15 SP
PRE14MF01 5   5 SP
PRE14MF02  4  4 SP
PRE14MF03   3 3 SP
PRE14MF04   3 3 SP
PRE14PE     37 SP
PRE14PE01   3 3 SP
PRE14PE02  3  3 SP
PRE14PE03  3  3 SP
PRE14PE04   5 5 SP
PRE14PE05   5 5 SP
PRE14PE06   5 5 SP
PRE14PE07  3  3 SP
PRE14PE08  3  3 SP
PRE14EA01  4  4 SP
PRE14PE09  3  3 SP
Val

Valfria studier

1 SP
Pra

Praktik

30 SP
PRE14PR101010  30 SP
EXA

Examensarbete

15 SP
PRE16EX     15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen