Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier profilering: Bil- och transportteknik » Arbetsplatsförlagd utbildning

Arbetsplatsförlagd utbildning

Utförandeplaner
Kod: MAP14PR01
Namn: Arbetsplatsförlagd utbildning
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 30    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen