Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Praktik » PRAKTIK

PRAKTIK

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16PR
Namn: PRAKTIK
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 9    År 2: 9    År 3:     År 4: 12    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen