Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Service Design och upplevelseproduktion » Upplevelseproduktion

Upplevelseproduktion

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16SDU02
Namn: Upplevelseproduktion
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: känner upplevelserummets särdrag.
kan använda utvalda arbetsmetoder för upplevelseproduktion.
har ett fördjupat kunnande i tjänsteutveckling och marknadsföring av en upplevelseprodukt.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen