Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » E-turism på turismdestinationer » E-turism i syfte att utveckla och styra turism

E-turism i syfte att utveckla och styra turism

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16ET02
Namn: E-turism i syfte att utveckla och styra turism
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: känner till den informations- och kommunikationsteknologi som turismföretag och -organisationer använder sig av.
kan utvärdera olika digitala informationskanaler som turisten använder sig av vid informationssökning.
ser hur turismen på en destination operativt kan utvecklas med hjälp av DMS.
kan identifiera den digitala utveckling som kommer att påverka framtidens turismindustri.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen