Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Regional och nationell turismutveckling » Evenemangsplanering

Evenemangsplanering

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16RNT03
Namn: Evenemangsplanering
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: kan beskriva evenemang som fenomen inom turismindustrin.
förstår evenemangens betydelse i en destinations utveckling.
kan utveckla och organisera olika typer av evenemang med hjälp av relevanta metoder.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen