Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Regional och nationell turismutveckling » Nationell turismutveckling

Nationell turismutveckling

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16RNT01
Namn: Nationell turismutveckling
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: kan utnyttja den regionala och nationella kulturens särdrag vid utvecklingen av turismen.
ser kulturarvet som en turistisk resurs och inser balansen mellan ekonomiska och kulturella värden i sammanhanget.
kan producera kulturella turismprodukter i enlighet med principerna för hållbar utveckling.
känner till olika turisttyper, turistens motiv, behov samt beteende.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen