Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Service Design och marknadsföring » Marknadsföringsprojekt 2

Marknadsföringsprojekt 2

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16SDM02
Namn: Marknadsföringsprojekt 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: kan planera, genomföra och utvärdera ett valfritt marknadsföringsprojekt.
kan samarbeta med en uppdragsgivare och hålla denna ajour med projektets utveckling.
kan tillämpa rätt teori för projektet.
kan budgetera ett projekt och göra en resultatredovisning.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen