Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Service Design och marknadsföring » Service Design

Service Design

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16SDM01
Namn: Service Design
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: kan utforma tjänsteerbjudanden och utveckla tjänster i ett mångprofessionellt perspektiv.
inser kopplingen mellan service design, affärs- och verksamhetsutveckling.
förstår hur service design kan producera mervärde för kunden.
känner till service design metoder och kan använda dem i sitt arbete på ett innovativt och kreativt sätt.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen