Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Nya marknader, ny kommunikation » From international to global marketing

From international to global marketing

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16MK04
Namn: From international to global marketing
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: understands the context of going global.
is familiar with different alternatives of internationalization.
can analyze a company's prerequisites for international acitivities and plan an activity such as export-/import plan, market entry, global market mix.
adopts a new, modern marketing approach with new strategies and new ways of acting.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen