Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Nya marknader, ny kommunikation » Digital marknadsföring

Digital marknadsföring

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16MK03
Namn: Digital marknadsföring
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Känner till aktuell teknik och kan utnyttja digitala kanaler för att nå målgrupperna.
Kan utforma sitt budskap rätt beroende på använd kanal.
Känner till hur man mäter och analyserar effekten av marknadsföringen i digitala kanaler.
Kan integrera digital marknadsföring med traditionella kanaler.
Vet hur man bygger upp digital marknadsföring på ett lönsamt sätt.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen