Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Nya marknader, ny kommunikation » Visuell kommunikation

Visuell kommunikation

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16MK01
Namn: Visuell kommunikation
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: känner till de teoretiska ramarna för grafisk planering.
behärskar tekniker för att väcka uppmärksamhet.
kan bygga upp marknadsföringen visuellt beroende på kanal, målgruppens profil och budget.
förstår kulturskillnadernas betydelse i visuell kommunikation.
är medveten om de juridiska begränsningarna för visuell kommunikation.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen