Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Kunden, varumärket och rättslig aspekt » Marknadskommunikation och PR

Marknadskommunikation och PR

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16MF01
Namn: Marknadskommunikation och PR
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: kan bygga upp och tillämpa en plan för marknadskommunikation.
kan utforma ett målgruppsanpassat budskap och välja rätt kanal såväl internt som externt.
känner till aktuella media och kan tillämpa dem i kommunikationen.
känner till hur man mäter resultaten från marknadskommunikation.
kan integrera PR som en del av marknadskommunikation.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen