Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Service Design och redovisning » Digitalisering och redovisning

Digitalisering och redovisning

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16DR01
Namn: Digitalisering och redovisning
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: förstår digitaliseringens betydelse för redovisningsområdet, och kan använda digitaliseringen för att uppnå bättre kvalitet och effektivitet inom redovisning.
kan utforma tjänsteerbjudanden och utveckla tjänster i en mångprofessionell kontext.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen