Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Ekonomistyrning och granskning » Verksamhetsgranskning och revision

Verksamhetsgranskning och revision

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16EG01
Namn: Verksamhetsgranskning och revision
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: behärskar och förstår grundprinciper och väsentliga teorier inom verksamhetsgranskning och revision.
kan utföra granskning och revision och rapportera dem skriftligt och muntligt.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen