Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Bokföring och bokslut » Integrerade ekonomisystem

Integrerade ekonomisystem

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16BB04
Namn: Integrerade ekonomisystem
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: behärskar de viktigaste funktionerna i ett integrerat ekonomisystem.
förstår hur de olika funktionerna bildar en integrerad helhet.
kan planera och organisera ett ekonomisystem.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen