Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Bokföring och bokslut » Inkomst- och momsbeskattning

Inkomst- och momsbeskattning

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16BB03
Namn: Inkomst- och momsbeskattning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: känner till inkomstbeskattningsförfarandet för privatpersoner och olika företagsformer.
känner till mervärdesskattelagens betydelse för affärsverksamheten.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen