Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Bokföring och bokslut » Från bokföring till balansbok

Från bokföring till balansbok

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16BB01
Namn: Från bokföring till balansbok
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: behärskar praktisk bokföring och uppgörande av balansbok.
förstår hur periodiseringar påverkar resultatet i bokslutet.
kan använda lagar, förordningar samt övriga källor vid uppgörande av bokslut.
kan tillämpa de yrkesetiska principerna.
kan presentera ett bokslut.
kan använda något bokföringsprogram.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen