Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Ekonomi och samhälle » Arbetsrätt

Arbetsrätt

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16ES02
Namn: Arbetsrätt
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: känner till och kan tillämpa central lagstiftning inom arbetslivet.
känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap.
förstår hur verksamheten kan organiseras i föränderliga situationer.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen