Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Ekonomi och samhälle » Nationalekonomi

Nationalekonomi

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16ES01
Namn: Nationalekonomi
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: förstår betydelsen av en samhällsekonomisk helhetssyn och dess inverkan på omgivningen.
känner till de centrala nationalekonomiska begreppen och teorierna.
känner till den internationella ekonomins särdrag.
kan koppla aktuella händelser till de nationalekonomiska teorierna.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen