Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Tradenomens utvecklingsarbete » Forsknings- och undersökningsmetoder

Forsknings- och undersökningsmetoder

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16TU01
Namn: Forsknings- och undersökningsmetoder
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: kan särskilja branschens forskningsfrågor från ämneshelheten.
kan identifiera och presentera forskningsproblemet.
kan tillämpa forskningsetik i forskningsprocessen.
inser betydelsen av vetenskaplig litteratur för valt ämnesområde.
kan anpassa kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder till forskningsproblemet.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen