Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Att leda kundrelationer och nya marknader » Valfritt främmande språk 1

Valfritt främmande språk 1

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16KM04
Namn: Valfritt främmande språk 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: inser vikten av kunskaper i språk och kultur för effektiv kommunikation inom affärsvärlden.
förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper utgående från sin egen kunskapsnivå.
har kännedom om de viktigaste elementen i språkets struktur och kan tillämpa dessa i vanliga praktiska situationer i arbets- och vardagsmiljö.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen