Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Att leda kundrelationer och nya marknader » Professional English

Professional English

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16KM03
Namn: Professional English
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna.
kan delta i och arbeta med en organisations kommunikation och förstår kommunikationens betydelse för organisationens framgång.
klarar av att skriva och presentera centrala dokument på professionell finska, är medveten om stilskillnader och kan använda olika stilar i kommunikation.
kan förstå det centrala i olika artiklar, texter och nyheter som relaterar till det egna yrkesområdet.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen