Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Att leda kundrelationer och nya marknader » Marknadsanalys

Marknadsanalys

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16KM02
Namn: Marknadsanalys
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: känner till processen för marknadsanalys.
behärskar verktygen för att praktiskt kunna genomföra en marknadsanalys.
kan presentera resultatet av en marknadsanalys muntligt, skriftligt och visuellt.
kan fatta beslut på basen av en marknadsanalys.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen