Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Företagsledning och utveckling » Human Resource Management

Human Resource Management

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16FU03
Namn: Human Resource Management
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: knows how personnel management and organisation are connected to a company's business, goals and strategies.
knows about the processes and systems of recruitment, human resource development and compensation.
understands the connections between the well-being of the personnel and a company's success.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen