Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Företagsledning och utveckling » Mångprofessionellt ledarskap

Mångprofessionellt ledarskap

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16FU02
Namn: Mångprofessionellt ledarskap
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: känner sig trygg i sin yrkesroll.
kan tillämpa värdegrunden samt de yrkesetiska principerna inom sin egen bransch.
inser betydelsen av ett öppet förhållningssätt.
ser styrkan i att medarbetarna har olika kompetenser/yrkesbakgrund.
kan leda på ett reflekterande och utvecklande sätt samt välja ledarskapsstil enligt situation.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen