Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Företagsledning och utveckling » Organisation

Organisation

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16FU01
Namn: Organisation
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: känner till olika organisationsmodeller och hur de påverkar organisationens verksamhet.
kan analysera och utveckla organisationskulturer.
kan identifiera interna strukturer och processer utgående från organisationens mål, verksamhet och omvärld.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen