Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Lönsam företagsverksamhet » Tradenomens yrkesprofil och verksamhetsmiljö

Tradenomens yrkesprofil och verksamhetsmiljö

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16LF02
Namn: Tradenomens yrkesprofil och verksamhetsmiljö
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: har kännedom om tradenomens arbetsmöjligheter.
känner till de största arbetsgivarna på nationell nivå.
behärskar praktiska verktyg för att identifiera och utveckla sina möjligheter bättre på en föränderlig arbetsmarknad.
kan självständigt söka, använda och kritiskt granska relevant information.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen