Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Teamarbete, projekt och entreprenörskap » Marknadsföringens grunder

Marknadsföringens grunder

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16TPE05
Namn: Marknadsföringens grunder
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: behärskar grundläggande teori inom marknadsföring.
förstår kundens betydelse för företaget.
kan förverkliga kundsegmentering.
kan välja rätt kanaler för att nå målgruppen med sitt budskap.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen