Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Teamarbete, projekt och entreprenörskap » Projekt

Projekt

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ16TPE01
Namn: Projekt
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: kan organisera projektgruppens verksamhet enligt uppdragsgivarens beställning/målsättningar.
kan planera, genomföra, rapportera, presentera och utvärdera projekt.
kan dela med sig av sin kunskap inom projektgruppen.
tar ansvar för sin egen aktivitet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen