Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » Fördjupade yrkesstudier » Klinisk radiografi och strålbehandling » Developing radiographic imaging, treatments and procedures in clinical radiography

Developing radiographic imaging, treatments and procedures in clinical radiography

Utförandeplaner
Kod: SHV16RS03
Namn: Developing radiographic imaging, treatments and procedures in clinical radiography
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Aims
The student is able to develop optimization process of patient dose and image quality in clinical radiography.
Contents
- Principles of justification and optimisation of examinations/treatments by their indications, procedures and image quality.
- International, national and organisation specific best practices.
- Evaluating and developing factors associated to image quality and patient dose.
- Developing expertice in dose optimisation
Additional information
Part a 5 ects: Survey of excisting situation
Part b 5 ects: Developing practices and evaluation of the development.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen