Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » Fördjupade yrkesstudier » Klinisk radiografi och strålbehandling » Developing quality management and safety culture

Developing quality management and safety culture

Utförandeplaner
Kod: SHV16RS01
Namn: Developing quality management and safety culture
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Aims
The student is able to evaluate present in clinical radiography safety culture critically and develop and manage it considering the current health policy.
Contents
- Ethical and cost-effective in clinical radiography
- Quality management models and theories in clinical radiography.
- Concepts and principles of safety culture in clinical radiography
- Most general evaluation methods in clinical radiography.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen