Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » Fördjupade yrkesstudier » Bioanalytik » Expertise in Clinical Laboratory Work

Expertise in Clinical Laboratory Work

Utförandeplaner
Kod: SHV16BA03
Namn: Expertise in Clinical Laboratory Work
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: a) Preanalytics and customer processes and their development in the chosen area of expertise
b) Elective area of clinical expertise according to the student’s individual study plan.
expertise.
The student acts as an expert in his/her chosen area of clinical laboratory expertise and participates in the multiprofessional competence development of the work community.
The student anticipates future challenges in his/her chosen area of clinical laboratory expertise and applies the acquired knowledge in developing laboratory work in multiprofessional teams.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen