Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Grön ekonomi » Skogsbeskattning och -förbättring

Skogsbeskattning och -förbättring

Utförandeplaner
Kod: NM13SK10
Namn: Skogsbeskattning och -förbättring
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-kan göra upp en skattedeklaration för en skogsfastighet och kan ge råd gällande skogsbeskattning
-känner till ersättningsprinciperna för skador som orsakas av licensbelagt vilt
-kan beakta stödformer för skogsskötselåtgärder
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen