Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Mångsidig naturresursförvaltning » Produktionsstrategier

Produktionsstrategier

Utförandeplaner
Kod: NM13NF04
Namn: Produktionsstrategier
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-känner till de nationella och regionala målsättningarna och riktlinjerna för naturbruket
-kan utföra genomgripande produktionsstrategiska kalkyler för optimering av skogsfastighetens resultat
-känner till på vilket sätt socio-ekonomiska målsättningar kan beaktas i planeringen
-kan utvärdera hur verksamhetens hållbarhetskrav bör beaktas vid framställning av taktiska och strategiska åtgärdsprogram
-kan redogöra för planeringens mervärde i effektiv naturresursförvaltning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen