Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Mångsidig naturresursförvaltning » Alternativ skogsskötsel

Alternativ skogsskötsel

Utförandeplaner
Kod: BE16MN02
Namn: Alternativ skogsskötsel
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-kan utgående från en mångsidig sakkunskap bedöma behov, möjligheter och effekter av olika skötselmetoder
-kan planera alternativa skötselprogram för bestånd och ge motiverade råd till skogsägare
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen