Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Mångsidig naturresursförvaltning » Landskapsvård

Landskapsvård

Utförandeplaner
Kod: BE16MN01
Namn: Landskapsvård
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-kan evaluera ekologiska, estetiska och ekonomiska värden
-kan förstå kulturella värden i landskapet
-lär sig kommunicera med och förstå naturbruks- och miljösektorns aktörer
-kan förvalta områden med landskapsvärden (planering och skötsel)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen