Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Internationell virkesanskaffning » Internationell virkeshandel

Internationell virkeshandel

Utförandeplaner
Kod: BE16IV01
Namn: Internationell virkeshandel
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-känner till skogsindustrins betydelse såväl i ett nationellt som i ett globalt perspektiv
-kan redogöra för skogsindustrins verksamhetsförutsättningar
-känner till marknadsläget för olika skogsindustriprodukter
-känner till import och exportbestämmelser för virke
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen