Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Internationell virkesanskaffning » International Forestry

International Forestry

Utförandeplaner
Kod: CM16BI01
Namn: International Forestry
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-kan redogöra för skogsbrukets verksamhetsförutsättningar i några andra länder
-kan redogöra för hur plantageskogsbruk fungerar
-känner till olika former för skogsägande
-känner till hållbarhetsproblematiken i ett globalt perspektiv
-känner till internationell virkeshandel och råvaruströmmar
-kan förstå och använda skriven och talad engelska i sin yrkesutövning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen