Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Internationell virkesanskaffning » Internationell virkesanskaffning

Internationell virkesanskaffning

Utförandeplaner
Kod: NM13VA09
Namn: Internationell virkesanskaffning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-känner till trender inom skogsindustrin på global nivå samt hur dessa påverkar det nordiska skogsbruket
-känner till hur skogssektorn är uppbyggd och fungerar i ett annat land
-känner till spårbarhetssystem för virke (CoC)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen