Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Virkesförädling och skogsteknik » Skogsmaskiner I

Skogsmaskiner I

Utförandeplaner
Kod: BE16VS02
Namn: Skogsmaskiner I
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-känner till skogsmaskinernas grundläggande funktionsprinciper
-förstår sambandet mellan marktryck och spårbildning
-har grundkunskaper i teknik om skogsmaskiner och annan drivningsutrustning
-kan framföra skogsmaskin i terräng
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen