Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Virkesförädling och skogsteknik » Kemisk virkesförädling

Kemisk virkesförädling

Utförandeplaner
Kod: BE16VS01
Namn: Kemisk virkesförädling
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-förstår kemins betydelse för processerna inom skogsindustrin
-kan redogöra för hur mekanisk massa tillverkas
-kan beskriva olika metoder för kemisk cellulosaframställning
-förstår sambandet mellan kvaliteten på råvaran och kvaliteten på mekaniska och kemiska massor (sortimentskrav och lagring)
-känner till huvudprinciperna för de vanligaste blekningsmetoderna
-kan redogöra för huvudprinciper för tillverkningen av de viktigaste pappers- och kartongsorterna
-förstår sambandet mellan kvaliteten på råvaran och egenskaperna hos olika papperssorter
-känner till hur miljövården beaktas i samband med kemisk virkesförädling
-känner till forskningen och produktutvecklingen inom den kemiska virkesförädlingen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen