Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Virkesförädling och skogsteknik » Mekanisk virkesförädling

Mekanisk virkesförädling

Utförandeplaner
Kod: NM13TF02
Namn: Mekanisk virkesförädling
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-kan redogöra för träets uppbyggnad och egenskaper
-kan beskriva huvudprinciperna för tillverkningsprocesserna inom sågindustrin, plywoodindustrin och övrig skivindustri
-förstår sambandet mellan kvaliteten på råvaran och slutprodukterna
-kan beskriva torkningsmetoder för virke och förstår deras inverkan på kvaliteten på sågade produkter
-känner till viktigaste metoderna för modifiering av trä
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen