Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Skogsplanering » Skogsorganisationer

Skogsorganisationer

Utförandeplaner
Kod: NM13NF01
Namn: Skogsorganisationer
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-kan redogöra för hur skogarna i Finland har utnyttjats tidigare
-kan beskriva utvecklingen av skötselmetoder, avverknings- och transportmetoder
-förstår sambandet mellan skogsindustrins uppkomst och utveckling och hur skogarna utnyttjats under olika tidsperioder
-kan redogöra för skogsägoförhållanden förr och nu
-förstår målsättningar med verksamheten i olika skogsorganisationer
-känner till samverkan mellan olika organisationer och aktörer inom skogssektorn
-känner till skogspolitiken i Finland och EU
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen