Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Skogsplanering » Företagsprojekt

Företagsprojekt

Utförandeplaner
Kod: BE16SP02
Namn: Företagsprojekt
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-kan tillämpa kunskaper i marknadsföring, försäljning och ekonomiuppföljning
-har färdigheter att fungera i naturbruksprojekt som medlem och ledare
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen