Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Skogsplanering » Skogsplanen

Skogsplanen

Utförandeplaner
Kod: NM13NF03
Namn: Skogsplanen
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-kan vid planering av naturresursförvaltningen beakta hållbarhetens olika målsättningar
-kan utnyttja tillgänglig information och tekniska hjälpmedel för en kostnadseffektiv framställning av skogsplaner
-kan med beaktande av skogsägarens och samhällets målsättningar framställa en taktisk-strategisk skogsplan
-förstår skogsplanens betydelse som stödinstrument för rådgivning och beslutssituationer
-kan presentera och motivera planens innehåll och användbarhet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen